Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1732 Gustaf Helsingius 5893. * noin 1714. Vht: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741) ja Beata Schmidt tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 16.10.1727 – 1732. Ylioppilas Turussa kl. 1732 [Helsingius] Gustav. [Georgii Vib _ 336]. Ylioppilas Uppsalassa 17.10.1735 Gustavus Helsingius Ostrobothniensis Studiosus a. Aboënsis. Respondentti Uppsalassa 21.5.1737 pro exercitio, pr. matem. prof. Sam. Klingenstierna. — Turun akatemian matematiikan ja fysiikan dosentti 1738. † Porvoossa 18.1.1740.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 284; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416 (LXXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 12, 18–20, 35, 109–110, 131–132; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 257; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #41. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 290; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #69; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3453G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Helsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5893>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Helsingius, Gustav. Georgii Vib. p. 336 || Hans far p. 143, bröder 305, 307 och i LXXXI. Född 1701 i S:t Mikel. Gymnasist i Borgå 1727. Student 1732; i Upsala 17.10.1735. Respondens der u. Klingenstjerna. Ansökte i Åbo docentur i matem. 5.10.1738, derom vota 28.10; bifall. Enl. prot. 17.12.1739 i delo med k:m i anledning af en intimation. Död 1740 i Borgå.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416.