Helsingin yliopisto

Tiedot

4.2.1732 Daniel Helsingius 5894. * noin 1717. Vht: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741) ja Beata Schmidt tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 16.10.1727 – 1732. Ylioppilas Turussa 4.2.1732 [Helsingius] Daniel [Georgii Vib _ 336]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1732. d. 4. Febr. Daniel Georgii Helsingius. Ylioppilas Uppsalassa 21.1.1735 Daniel Georgii Helsingius Wiburgensis civis Academiæ Aboensis Max. Rev. ArchiPræpositi Borgopolensis filius. Respondentti Uppsalassa 14.4.1739 pro exercitio, pr. teor. filos. prof. Petr. Ullén. FK Uppsalassa 1739. — Tukholman linnanoikeuden varanotaari 1748, kuninkaallisen kanslian notaari 1749, linnanoikeuden notaari 1753. Kuninkaallisen kirjaston ylim. kirjastonhoitaja 1761. Kuninkaallinen sihteeri 1762. Antikviteettiarkiston asessori 1763. Poliittinen kirjailija. † Tukholmassa (Klara) 12.8.1774. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #516; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1775/2:88 (perukirjassa luetellaan viiden edesmenneen sisaruksen lapset). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416 (LXXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 34; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 252; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #42; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 73. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 477; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #71; Suomen kansallisbiografia. Hakemisto (2008) s. 40.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Helsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5894>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Helsingius, Daniel Georgii Vib. p. 336 || Vib. 516: 4.2.1732. Föregåendes bror. Född 1717. Gymnasist i Borgå 1727. Student i Upsala 21.1.1735. Respondens der 1739 u. P. Ullén. I Åbo akad. prog. 18.1.1744 nämnes ett bref från kansler med förfrågan, om ej kand. Dan. Helsingius, i anseende till sina under kriget utståndna oskyldiga lidanden, kunde få stipendium; svaras: att k:m, i anledn. af allmogens för 3 år beviljade frihet, hade intet att röra sig med. Notarie vid slottsrätten i Stockholm. Kongl. sekreterare. Assessor i antiqvitets arkivet och bibliotekarie. Afsatt under partistriderna för skrifter mot de rådande, nedslog han sig i Stockholms skärgård. Död der 1774. Utmärkt stilist och polemiker.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416.