Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1734 Anders Wetterblad 6149. * Vaasassa 22.9.1716. Vht: Vaasan tullitarkastaja Nils Wetterblad († 1753) ja N.N. Vaasan triviaalikoulun oppilas 13.3.1727 – 25.5.1734 (dim. ad. Acad. Aboens.). Ylioppilas Turussa kl. 1734 Wetterblad Andr. [Vas _ 352]. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1734 [1734] Anders Nicolai Wetterblad. Magister Upsaliæ 1743. Docens vero Aboæ 1745 et substitutus Antistitis Nerpensis 1745. Adjunctus Archipræpositi Aboensis 1746. 1750 Sacellanus Ecclesiæ Cathedr: Svec: | 1755. vice Pastor ibid. | 1765. Rector Scholæ Cathedralis Aboënsis constitutus est. | 1:o Upsaliæ 1741 ab illo conscripta et defensa Disputatio erat De electione Regum ad Lapides Morenses. 2:o 1743 De fundamento amoris erga Deum. Pro facultate Docendi suo sub præsidio, respondente Israële Æimelæo, 1745 Theses miscellaneas defendit. | Obiit 1774. Ylioppilas Uppsalassa 29.8.1738 Andreas Nic. Wetterblad Ostrobotniensis. Respondentti Uppsalassa 5.12.1741 pro exercitio, pr. hist. prof. Elias Frondin. Respondentti Uppsalassa 25.4.1743 pro gradu, pr. käytänn. filos. prof. And. Grönwall. FM Uppsalassa 21.6.1743. Preeses 9.3.1745 pro venia docendi. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.5.1745. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1746–48. — Närpiön kirkkoherran apulainen 1745. Turun akatemian historian ja maantieteen dosentti s.v. Turun tuomiorovastin apulainen 1746, ruots. seurak. 1. kappalainen 1755. Varapastori 1755. Turun katedraalikoulun rehtori 1765. † Turussa (ruots. seurak.) 25.8.1774.

Pso: Hedvig Aurora Carlborg († 1774).

Appi: Närpiön kirkkoherra, FM Henrik Carlborg U634 († 1766).

Veli: Kristiinankaupungin pormestari Nils Wetterblad 6151 (yo 1734, † 1767).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #683. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 433 (LXXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 66 (LXXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 156; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 296; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 279; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 43; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #151; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #683. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 200, 224; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 51; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 259; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #73; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1203D, 1899D, 2208D, 4278P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wetterblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6149>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.