Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1735 Georg Torenius 6175. Vht: Padasjoen Toritun Kaupin talollinen Jakob Simonsson († 1740) ja Ingeborg Henriksdotter. Porvoon lukion oppilas 15.5.1728 Georgius Forenius – 1735. Ylioppilas Turussa kl. 1735 [Thorenius] Jacob.‹¿› Tav _ 354. — Pyrki sotapalvelukseen Tukholmassa 1738. Asui kotitalossaan Padasjoella vuoteen 1742.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 401' (20.7.1738, Till H:r Öfwersten Grefwe Posse. Det hafwer unga Studenten Grels Torenius här utj Consistorio Academico andragit, huruledes han är sinnad att försöka sin lycka wid militair ståndet, ...), 414' (2.9.1738), 420' (25.9.1738); Minna Perälän tiedonanto 3.9.2011 (Yo Toreniuksen syntyperää koskeva korjaus, kotitalon nimi on Kauppi eli Kauppila). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 438 (LXXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 66 (LXXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 4–5 (Georgius Torenius), 7–8, 11 (Grels Torenius); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #63.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Torenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6175>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.