Helsingin yliopisto

Tiedot

9.4.1736 David Gestrin 6262. Vht: Mäntyharjun ent. kirkkoherra Johan Gestrin 3448 (yo 1687) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Mollerus. Porvoon lukion oppilas 28.2.1731. Strängnäsin lukion oppilas (1733) – 1734/35 (fick afskied på Swenska såsom til Studier aldeles oskickelig). Ylioppilas Uppsalassa 27.3.1735 David Joh. Gestrin Wiburgensis sub manuductione privata. Ylioppilas Turussa 9.4.1736 Gestrin Dav. Vib _ 359. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1736] d. 9. Apr. David Gestrin. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 26.1.1740. — Porvoon tuomiorovastin apulainen 1740. Pernajan kappalaisen apulainen s.v. Armovuodensaarnaaja Lapinjärvellä 1741. Lemin kappalainen 1742 (venäl. valtuutuksella, Haminan tuomiokapitulin valtakirja 1744). Varapastori 1757. Virolahden kirkkoherra 1765. Oli pidätettynä virantoimituksesta v. 1771. † Virolahdella 19.8.1779.

Pso: Sofia Elisabet Lilius († 1790).

Appi: Joutsenon kirkkoherra Gustaf Lilius 4736 (yo 1703, † 1731).

Poika: Virolahden kirkkoherra Petter Gestrin 8571 (yo 1765, † 1805).

Poika: armovuodensaarnaaja, FM Daniel Gestrin 8831 (yo 1769, † 1787).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #566; ULA Strängnäs gymnasium DIb:2, Elevmatrikel 1731–1790 s. 30. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 441 (LXXXVIII); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 254; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 50; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #115; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 80. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 399; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 392; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2214D, 2529D; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #101; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Gestrin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6262>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.