Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1736 Jakob Limonius (myös Limon) 6302. Vht: Siuntion kappalainen Jakob Limonius 4507 (yo 1700, † 1752) ja luultavasti hänen 2. puolisonsa Kristina Thomaeus. Turun katedraalikoulun oppilas 15.3.1731 (in cl. IV circ. infer., Siundoens.) – 7.6.1736 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1736 [Limonius] Jacob. Nyl _ 361. Ylioppilas Uppsalassa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Lundissa 11.11.1745 Jacob Limmonius. Ylioppilas Kielissä 2.11.1747 Jac. Limonius Careliensis | gratis. Uudestaan ylioppilas Lundissa 6.4.1754 Jacob Limonius. — Toimi Lundin yliopistossa puhtaaksikirjoittajana 1745–46. — Pyrki jahtivirkakunnan palvelukseen Suomessa 1745. Etsintäkuulutettu väkivaltaisuudesta erästä lundilaista muuraria kohtaan 1747 ja vangittu Landskronassa 1751, vankeudessa siellä vielä seuraavana vuonna. Kertoi olevansa keisarillisen alilähettilään vapaaherra Korfin palveluksessa ja matkalla Hampurin kautta Hollantiin. Haki Ruotsin kansalaisuutta ja lupaa kirjoittautua uudestaan Lundin yliopistoon 1753.

Vertaa: viipurilainen kauppias, raatimies Karl Gustaf Melartopaeus, myöh. Melart 6720 (yo 1740, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (26.6.1736, Nyländska landskapet, [1748] flitigt biwistadt denna och Upsala Acad: til 1742. Sedermera har han warit i Swerige, men i hvad göremål är obekant). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 443 (LXXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 68 (LXXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 449; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #428; Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665–1865 (hrsg. v. F. Gundlach, 1915) #4579; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732–1830 (utg. B. Edlund, 1979) s. 71, 80; B. Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710–1814 (1981) s. 30 #288. — G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 24.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Limonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6302>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.