Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Kasper Baeck 6345. * Iissä 1.7.1717. Vht: Iin nimismies Johan Bäck († 1764) ja Elisabet Bertilsdotter Ohukainen. Ylioppilas Turussa kl. 1737. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1737 [1737] Casparus Bäck. 1748 Honores philosophicos obtinuit. 1752 Adjunctus Pastoris Ecclesiæ Fennicæ Holmiæ. 1755. Collega inferior Sch: Triv: Uhloensis. | Conrector ibidem obiit 1777. Respondentti 18.11.1747 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 4.7.1748 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 3.8.1748. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.5.1753. — Tukholman suom. seurak. kirkkoherran apulainen 1753. Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1754, vt. konrehtori 1755, vakinainen 1758. † Oulussa 9.3.1777.

Pso: 1760 Brita Uhlholm (Uhlbom?) († 1799).

Veli: ylioppilas Johan Baeck 6344 (yo 1737, † 1739).

Poika: Oulun kappalainen Johan Fredrik Baeck 10009 (yo 1783, † 1807).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #730; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 (25.7.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 446 (LXXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 69 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 102; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 82, 113, 158, 184; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 181 (Wistas här i Åbo.); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #730; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 40; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #1395. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 298, 301; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2388R, 2398G, 2404R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Oulun koulu; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6980; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 44.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Baeck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6345>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.