Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Simon Stenholm 6363. * Laitilassa 22.10.1709. Vht: Laitilan kirkonkylän Greulan talollinen Erik Jöransson ja Valborg Henriksdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1737 Lætheen Sim. Satac. _ 364. Boreaalisen osakunnan jäsen 28.3.1737 1737. d: 28 Martii Simon Stenholm Laethalensis. | habitat in Læthala | et ibidem Rusticatur. — Greulan talollinen Laitilassa isänsä jälkeen 1748. † Laitilassa 23.11.1781.

Pso: 1750 Maria Jakobsdotter († 1774).

/ Eräs laitilalainen Simon Erici Porin triviaalikouluun 21.2.1732. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Bor. osak. matr. #421; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wehmo Contract, Simon Steenholm, som wel åthskillige år hetat studerande, men nu mera så af sig kommit, at han måst söka sig immission på thess framl. Faders hemman Greula kallat här i Laetala by och Sochn, hwilken immission han ock bekommit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 451 (LXXXIX), 453 (LXXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 70 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Stenholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6363>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.