Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Johan Palinus, myöhemmin (1744) Palin 6374. * noin 1717. Turun akatemian kirvesmiehen poika. Turun katedraalikoulun oppilas (1729, cl. infim.) – 5.1737 (cum test. ad Reg. acad.). Ylioppilas Turussa kl. 1737 Palinus Joh. Ab _ 364. Respondentti 10.11.1744, pr. Johan Browallius U670. — Rauman vt. kaupunginnotaari v. 1742. Asui Paraisten Vepon kylässä. Sittemmin asianajaja Turussa. † Turussa (suom. seurak.) 15.3.1765.

Pso: (jo 1741) Maria Elisabet Thavonius (‡ 1751).

Appi(?): luutnantti Alexander Thauvonius 5021 (yo (1708)).

Kaima: Johan Polinus, myöh. Polin 6894 (yo 1742/43).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 146b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 452 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 337 (22.1.1735, Olof Polins ‹Palin?› änka Beata ... har jämwäl en gosse som hålles wid scholen ...); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 88, 106 (1.4.1745, Johan Palin, Aboënsis. 28 år gammal. 8 års Academicus. Fadren Acad. Timberman död för 20 år sedan, applicerar sig till stud. Theol.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #674R, 683G.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Palin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6374>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.