Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1737 Johan Cappelman 6387. * paon aikana Tukholmassa 5.12.1715. Vht: turkulainen porvari ja lasimestari Anders Andersson Cappelman ja N.N. Platanus. Turun katedraalikoulun oppilas (1729, cl. rect. circ. infer.) – 14.6.1737 (examen). Ylioppilas Turussa 17.6.1737 Cappelman Joh. Smol _ 365. Smålandilaisen osakunnan jäsen 2.7.1737 [1737] Johan Cappelman natus Holmiæ A:o 1718 civitatem nactus academicam die 17 Junii, Albo huic inscriptus die 2 Julii ejusdem anni. — Kokelas valtiosäätyjen pankissa 1746, ylim. virkamies 1747. Konttorikirjuri pienkuljetussetelikonttorissa (småtransportsedelkontoret) 1751. Vaihtopankin toinen kirjanpitäjä 1759, toimituskirjanpitäjä 1770. Kamreeri edellä mainitussa konttorissa 1785, ero s.v. † 17.3.1793.

Pso: 1:o 1748 Margareta Johansdotter Ulrich tämän 2. avioliitossa († 1761); 2:o Elisabet Gärn († 1790); 3:o 1791 Juliana Tholander († 1802).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 37a; HYK ms., Smål. osak. matr. #511. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 447 (LXXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 69 (LXXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 112 (5.2.1673, Anders Capellman otetaan akatemian lasimestariksi); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #511; V. P. Toropainen, Luettelo Turussa vuosina 1715–25 porvarinoikeudet saaneista kauppiaista ja käsityöläisistä. Genos 77 (2006) s. 145.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cappelman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6387>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.