Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1738 Gabriel Holmudd 6468. * Vaasassa 9.1.1720. Vht: vaasalainen porvari Gabriel Holmudd ja N.N. Vaasan triviaalikoulun oppilas 27.8.1729 – 1738. Ylioppilas Turussa kl. 1738 [Holmudd] Gabr. Ostrob _ 370. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1738 [1738] Gabriel Holmudh De nexu virtutum intellectualium et moralium edidit 1745 Disputationem Præside D:no Profess: Mennander elegantem de cohærentia corporum dissertationem pro gradu ita defendit 1748 Honores Philosophicos obtinuit. 1751. Adjunctus Pastoris in Lochteå. 1755 vice Pastor. | Sacellanus in Pedersöre constitutus 1758. | Pastor in Malax 1783. Obiit 1795. Respondentti 4.7.1745 pro exercitio, pr. Johan Browallius U670. Respondentti 13.6.1748 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 3.8.1748. Vihitty papiksi 1751. — Lohtajan kirkkoherran apulainen 1751, vt. kirkkoherra 1755. Pietarsaaren pitäjän kappalainen 1757. Maalahden kirkkoherra 1783. † Maalahdessa 21.5.1795.

Pso: 1:o 1750 Susanna Kristina Altan († 1783); 2:o 1784 Margareta Bange († 1809).

Appi: Lohtajan kirkkoherra Johan Altan 5181 (yo 1712, † 1755).

Appi: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Anders Bange 5678 (yo 1729, † 1765).

Serkku: Koivulahden pitäjänapulainen Erik Holmudd 5428 (yo 1724, † 1746).

Poika: ylioppilas Gabriel Holmudd U844 († 1774).

Poika: laivanrakennusmestari Johan Holmudd U876 († 1790).

Poika: Oulun kaupunginlääkäri, LT Benjamin Holmudd 10477 (yo 1789, † 1802).

Poika: Israel Holmudd U1297.

Tyttärenpoika: apulaispappi Karl Petter Arenius 13833 (yo 1823, † 1835).

Vävy: Ilmajoen nimismies Israel Arenius 11921 (yo 1805, † 1819).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 91a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #752. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 457 (XC); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 98, 105, 122, 212, 250, 348; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 42, 44, 136, 137, 140, 201, 276; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #199; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #752. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 43, 98; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #687R, 692G, 1201G, 1618G, 2387G, 2400G, 2401R, 3107D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Maalahti; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #934.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Holmudd. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6468>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.