Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1738 Salomon Bruun 6475. Porvarin poika Lappeenrannasta. Lappeenrannan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 23.2.1737 – 2.12.1737. Ylioppilas Turussa 1.6.1738 [Bruun] Salomon Vib _ 371. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1738. d. 1. Jun. Salomon Bruun. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 9.3.1746. — Kymin kirkkoherran apulainen 1746, kappalainen 1748, erotettu 1763, mutta armahdettu s.v. Erotettu uudestaan 1765 juopottelun ja sopimattoman käyttäytymisen takia, sai 1769 pappisoikeudet takaisin, muttei virkaansa. Savonlinnan pedagogi 1772. † 1780.

Pso: Margareta Thoranius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: apulaispappi Adam Otto Paulinus 5459 (yo 1724, † 1744).

Appi: Puumalan kirkkoherra Arvid Thoranius U553 († 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #591; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 13.–14.7.1683 s. 104 (Postmästaren Wäll:tt Bertil Brun inladhe Esaiæ Tillmans skrifft af d: 18 Octob: 1682 uthj hwilken han updrager sin Swåger Salomon Brun En Koo om 8 D:r Kopp: m:tz wärde, som Cornetten Jacob Fick honom skyldig är, Cornetten detta alt tillstodh, dy dömdes han dee 8 D: till fulmächtigen att betaala), Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1685 s. 57 (Johan Fredrichson ... inlade sin Swågers Salmon Bruns Zedel af d: 26 Januarij), Säämingin käräjät 3.–4.2.1686 s. 86 (Jöran Kåssoin rätten föredrogh, huru såssom Corporalen Salomon Bruun, af honom et Paar Pistolar handlat hafwer, för 18 D: som han nu eij will betala), Säämingin käräjät 28.5.1688 s. 188 (Sahl: Postmästaren och Rådmannen Bertil Bruun ... hans Son Corporalen Salomon Bruun); KA mf. ES 1841 (jj 29) Muolaan, Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 3.–12.10.1696 s. 160, 166 (Länsman Salomon Bruhn); KA mf. ES 1841 (jj 30) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 15.–20.2.1697 s. 55; KA mf. ES 1841 (jj 34) Kivennavan käräjät 3.–6.6.1698 s. 236 (framledne Länsmans Salmon Bruhns Enckia, hustro Brijtha Swahnbergh [† Joroisissa 27.3.1759]), 242; KA mf. ES 1842 (jj 38) Muolaan käräjät 8.–9.6.1700 s. 105. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 455 (XC); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #211; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 83. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 293; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 441; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #37.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Bruun. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6475>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.