Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Anders Andreas Georgii, Rimitelensis 65. Kotoisin Rymättylästä. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Andreas Georgii, Rimitelensis.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #9; KA mf. ES 1843 (kk 3) Rymättylän käräjät 4.3.1637 f. 1v (H. Dårdi D. Georgii Efterluerska i Kiriala förekom och klageligen tillkenna gaf, dett hennes Salige mans broder Axell [Axel Mårtensson] i Kiriala, henne förmenar wara der hooss sigh, och som hon een fremmande är, ... och befinnes dett S. Georgii Barn äga i hemmanett 1/3). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 237, 286; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 113 (mainitaan eräs dominus Andreas Georgii Paraisilla).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders (Andreas Georgii). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=65>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.