Helsingin yliopisto

Tiedot

10.7.1739 Gustaf Lilius 6600. * noin 1720. Vht: Joutsenon kirkkoherra Gustaf Lilius 4736 (yo 1703, † 1731) ja Katarina Heintzius. Lappeenrannan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 18.3.1737 – 23.3.1739. Ylioppilas Turussa 10.7.1739 [Lilius] Gust. Vib _ 379. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1739. d. 10. Jul. Gustav Lilius. | Pastor in Wederlax. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 2.8.1741. — Sysmän kirkkoherran apulainen 1741. Vehkalahden kappalainen 1743. Virolahden kirkkoherra 1751. Haminan tuomiokapitulin jäsen s.v. † Virolahdella 28.7.1763.

Pso: 1753 Margareta Maria Petrejus tämän 1. avioliitossa († 1796).

Pson seur. aviomies: salpietarikeittämöiden tirehtööri Abraham Argillander 6668 (yo 1740, † 1800).

Appi: Vehkalahden kappalainen Joel Petrejus 5431 (yo 1724, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #600. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 473 (XCII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 317; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 51; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #220; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 85. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 133; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 392; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 797 (Lilius Taulu 52); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #193; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Lilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6600>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.