Helsingin yliopisto

Tiedot

11.9.1739 Erik Apellöf 6619. * Pjätterydissä 11.10.1718. Vht: tilanvouti Pjätterydin Öjhultissa Nils Jönsson ja Ingeborg Arvidsdotter. Växjön koulun oppilas 8.10.1727. Växjön lukion oppilas 1736 – 6.7.1739. Ylioppilas Turussa 11.9.1739 Apellöf Eric. Smol _ 380. Smålandilaisen osakunnan jäsen 5.10.1739 Ericus Apellöf natus in Smolandia territorio Sunnerboënsi, paroecia Pietteryd et prædio Öyhult d. 12 octobr 1718. civitate Academica donatus d: 11 sept: 1739; nationali vero die 5 Octobris ejusdem anni. \ | Promotus A:o 1751; morbo arthestide correptus heic detentus. | Denatus Aboae die XVIII. Martii 1782. Respondentti 30.3.1748 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 2.3.1751 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 30.7.1751 gratisti. — Smålandilaisen osakunnan kuraattori 1749–81. — Turun tuomiokapitulin amanuenssi ja arkistonhoitaja 1751, varanotaari (1772). † Turussa (ruots. seurak.) 18.3.1782. Naimaton.

Kasvattipoika: varatuomari Jakob Rung 9083 (yo 1772, † 1799).

Yksityistod. saaja 22.8.1772: Jakob Rung 9083.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10a; HYK ms., Smål. osak. matr. #533. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 468 (XCII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 73 (XCII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 99, 106 (1.4.1745, Eric Appellöf ... Fadren Bonde, död), 122, 212, 251, 348; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 41, 43, 44, 137, 201, 277, 279, 364, 365; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 31, 32, 52, 127, 180, 182, 183, 249, 254, 255, 374, 375, 455, 456, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 76, 78, 147, 148, 235, 312, 313, 392, 394, 433, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 202 (Ofwanstående hafwa ständigt private informationer att förestå i Staden.); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 68; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 57, 59; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #533. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1631G, 2395R, 2409G, 2420opp., 2423R; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 30; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 164.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Apellöf. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6619>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.