Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1739 Petter Wenander 6636. * noin 1712. Vht mahdollisesti: kauppias Sortavalassa Johan Wenander ja Sidonia Bruun tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1739 Venander Petr. Ostrob _ 381. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1739 [1739] Petrus Wenander. | Adj. Pastoris Ecclesiæ Fennicæ Holmiensis. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 30.10.1761. FM ? (ei Turussa). — Saarna-apulainen Pyhäjoella 1742. Tukholman suom. seurak. kirkkoherran apulainen 1761–77. † Tukholmassa (suom. seurak.) 4.8.1790. Naimaton?

Isäpuoli(?): Kokkolan kappalainen Henrik Engmark 4049 (yo 1694, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #785; KA mf. ES 2010 (oo 21) Rantasalmen käräjät 25.–26.2.1707 s. 100 (Handelsman Wälach:t Johan Wenander ... pant); KA mf. ES 2010 (oo 23) Rantasalmen käräjät 19.–20.7.1709 s. 237 (Handelsman Wähl:t Johan Wenander opwijste Crono Befallningzmans wällb:de Niels Södermarckz inrymning af d: 4 Maji 1709 på ett Ograverat ödes hemman af 1 skattm:r i Tornioniemi by); KA mf. ES 1801 (gg 20) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–16.2.1701 f. 27v (Borgaren Johan Wenander i Sordawalla). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 475 (XCII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 74 (XCII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 427, 428; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 61, 365; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 182 (Conditionerar i Stockholm.); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #785; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 100 #785 (Lisäyksiä ja oikaisuja); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 46. — A. Ilmoniemi, Bruuninpoika – Brunou. Genos 5 (1934) s. 89; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 330.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Wenander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6636>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.