Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1741 Henrik Johan Demoën 6774. * Taivassalossa 22.9.1725. Vht: Taivassalon nimismies Lorentz Demoën († 1751) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Malmin. Turun katedraalikoulun oppilas 19.5.1739 (in cl. rect., Töfsal.) – 10.6.1741 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1741. Boreaalisen osakunnan jäsen 11.11.1741 [1741 d: 11 Novemb.] Henr: Joh: Demoën. | Töfsalens. Pagi magister in Töfsala. | obiit 1768. — Taivassalon nimismies 1751. Kirkonisäntä. ‡ Taivassalossa 23.3.1766.

Pso: 1753 Ulrika Falck.

Sisarenpoika: sihteeri Lars Johan Höckert 9107 (yo 1772/73, † 1815).

Lanko: Taivassalon pitäjänapulainen Anders Hermolin 6127 (yo 1734, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #459; KA valtakunnanregistratuura 30.9.1693 f. 575 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående Qwarteer Mästaren Piere Demoes boställe [Haras i Wehmo Sochn] och des upbyggiande), 576. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 7 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 76 (XCIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Demoën. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6774>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.