Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1742 Johan Gustaf Gammal 6823. * Tammelassa 16.3.1719. Vht: lääninviskaali Petter Gammal 4318 (yo 1698, † 1731) ja Sofia Gottleben. Porin triviaalikoulun oppilas 18.3.1731 – (1738). Ylioppilas Turussa kl. 1742 [Gammal] Johan Satac _ 391. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 25.1.1742 [1742 die 25. Januar.] Johannes Gammal Mouhiärfwensis. | Sacerdos apud præfectum militum | jam Sacellanus in Pungalaitio. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.7.1755. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 14.7.1755. — Eversti Hans Henrik von Dellwigin kotisaarnaaja 1755. Punkalaitumen kappalainen 1760. † Punkalaitumella 4.1.1771. ‡ Mouhijärvelle.

Pso: 1:o (jo 1762) Hedvig Astrén († 1765); 2:o 1766 Anna Enckell († 1798).

Appi: Mouhijärven kappalainen Erik Astrenius 5275 (yo 1716, † 1760).

Appi: Kangasalan pitäjänapulainen Kristoffer Enckell 5180 (yo 1712, † 1729).

Poika: Hämeenkyrön kappalainen David Astrén 10140 (yo 1784, † 1838).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #692; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748]). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 8 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 76 (XCIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 279, 394; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 189 (Wistas hoos H:r Öfversten Dellvijk som informator.); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 7, 18, 21; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 239; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 395 (Gammal Tab. 22); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Punkalaidun; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4272.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gustaf Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6823>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.