Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Josef Melander Josephus Matthiæ, Vasaborg-Finno 685. Vht: Pyhämaan kirkkoherra Matias Melander (Matthias Johannis, † 1675) ja hänen 1. puolisonsa Brita Michelsdotter. Ylioppilas Turussa 1648/49 Melander Jos. Matthiæ _ 34. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Josephus Matthiæ Melander. | Pastor in Pyhämaa ‹Virheellinen tieto.›. Respondentti 2.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Pyhämaan kappalainen 1656. Ajoittain heikkomielinen. † Pyhämaassa joulukuussa 1694.

Pso: 1:o Elin; 2:o (jo 1667) Maria Johansdotter († 1722).

Poika: apulaispappi Matias Melander 2911 (yo 1681, † 1693).

Poika: Pyhämaan kappalainen Gabriel Melander 3287 (yo 1685/86, † 1722).

Pojanpoika: Pyhämaan kappalainen Gabriel Melander 5435 (yo 1724, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms., Bor. osak. matr. #45; KA mf. ES 1924 (mm 11) Laitilan käräjät 1.–2.6.1674 f. 19v (Dygdesamme hustru Anna Abrahamsdotter, Kyrckioherdens i Pyhäma Wällärdhe H:r Mathiæ Melandri Käre hustru, inladhe nu ett Arfskifte hållet den 30 Januarij 1674 Emellan berördhe Kyrckioherdhen och hans barn, Capellanen Wähl:de H:r Joseph och dygdesamma hustru Hebla Mattzdotter efter dheras Sahl: Moder hustru Brijta Michelsdotter, angående dheras Möderne Arf, med begiäran att sådant ad acta Publica föras måtte), Laitilan käräjät 22.–23.9.1674 f. 40, Laitilan käräjät 16.–17.12.1675 f. 38v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Laitilan käräjät 28.2.–1.3.1681 f. 10v, 11v, Laitilan käräjät 23.–24.9.1681 f. 63v; KA mf. ES 1929 (mm 22) Eurajoen käräjät 30.1.–1.2.1692 s. 113 (Cappellanens uthi Pyhema Cappelgield och Letala Sochn Wällärde H:r Josephi Melandri hustru Maria Johansdotter); KA mf. ES 1930 (mm 28) Laitilan käräjät 5.–7.2.1695 s. 14; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 10.2.1655, Uudenkaupungin RO 24.7.1655, Uudenkaupungin RO 9.7.1656; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 17.2.1683 (Glas Bruukz Directeuren Mons:r Gustaf Johan Joungh inladhe utj Rätten en rächningh emoth Glasblåsaren Nils Melander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 527; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 479 (en präst, Josephus Mathæi be:dh, war förleden afton insatt i prubban), 480; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 83 passim (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 190; Y. Hormia, Pyhämaan Melander-suku. Genos 11 (1940) s. 43; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2853R, 2920D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3022R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Melander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=685>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Melander, Jos. Matthiæ. p. 34 || Bor. 45. – Vasaborg. Finno. Son af kh i Pyhämaa Matth. Joh:is Melander († 1675). Nämd 7.7.1652. Respondens 2.1653 u. Petræus. Redan prest, då visat tecken till galenskap, hotat bränna Åbo m. m., enl. prot. 11.9.1663. Kpl i Pyhämaa. Död svagsint 1695.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41.