Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1743 Matias Ansteen (myös Andsten) 6905. * Kiikalassa 9.1718. Vht luult. (Luther 2000): Kiikalan Sepän talollinen, lautamies Karl Bengtsson († 1746) ja Maria Simonsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 15.3.1729 (in cl. prim., Martinus Caroli Kikander Kikalensis) – 17.10.1740 (dim. cum testim. e cl. conrect., Matth. Kikander Kikal.). Ylioppilas paon aikana Tukholmassa kl. 1743 [Ansteen] Matthias Austrof _ 395. Hanslankari tykistössä (1743). Kotiopettaja Rautalammilla 1747, Pieksämäen kappalaisen Henrik Lyran perheessä 1749–50 ja lyhyen aikaa Perttelin kappalaisen Mikael Lundanuksen luona (1752). Todistus Viipurin hiippakunnassa papinvirkaan pyrkimistä varten pöytäkirjassa 4.2.1753. Vihitty papiksi Pietarissa 1753. — Apulaispappi Inkerin Keltossa 1753. Liissilän kirkkoherra (luult. vuoden 1758 jälkeen). † Liissilässä 1770.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (9.3.1743, Austrofinlandiska nation); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 9 (XCIV), 13 (XCV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 77 (XCV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 12 (6.9.1743, Matthias Kikander ... at man ännu intet wille dimittera honom ifrån krigstiensten wid artilleriet ...), 18 (... Handtlangaren Kicander, at han ei kan blifwa lösgifwen ifrån krigz tiensten ...), 22; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 166 (15.12.1748, för halfft annat år sedan antagit condition oppe i Rautalambi); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 171; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 197 (Uppehåller sig förtiden med en mycket ringa Condition i Uskela S:n hos Sacell. Lundanus.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #492.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Ansteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6905>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.