Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1744 Nils Procopaeus, myöhemmin Procopé 7018. * Loimaalla 24.4.1724. Vht: ratsumestari Karl Procopaeus (myös Christiansson) 4078 (yo 1694/95, † 1724) ja Margareta Tacku. Turun katedraalikoulun oppilas 28.10.1734 (in cl. infim., Loimjokiens.) – noin 6.1744 (sine venia). Ylioppilas Turussa kl. 1744 [Prochopæus] Nicol. Satac _ 400. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 27.6.1744 [1744] die 27. Junii Nicolaus Procopoeus. Loimijokiensis. | inspector prædiorum. — Sahalahden Haapaniemen kartanon tilanhoitaja 1762, Tyrvännön Monaalan kartanon vuodesta 1763 ja lopulta Karkun Mäenkylän Luonsin tilanhoitaja 1780-luvulla.

Pso: 1:o 1763 Anna Kristina Bock († 1764); 1:o (jo 1767) Maria Eleonora Lepsen tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #722; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Eura, D:nus Nils Procopæus, är 1744 blefwen Academicus, har nu allenast i några månader sig i Eura Försambl. hos sin broder oppehållit). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 21 (XCV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 78 (XCV); J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 190 (Är informator hos fru Tim på Cautua bruk och lär derstädes igenfås uptecknad.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim, s. 711 (tillägg och rättelser). — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1062 (Procopaeus Taulu 11).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Procopé. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7018>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.