Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1745 Johan Munck 7077. * Mustasaaressa 8.2.1725. Vht: Mustasaaren Höstvesin kylän Munckin talollinen, herastuomari Simon Bertilsson († 1760) ja Karin Eriksdotter. Vaasan triviaalikoulun oppilas 2.9.1734 – 1745 (Aboam). Ylioppilas Turussa kl. 1745 [Munck] Johan. Ostrob _ 403. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1745 [1745] Johannes Munck. Adjunctus sacellani in Cronoby. | Sacellanus ibidem 1781. | E vita demigravit 1805. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 8.11.1754. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1754. — Kruunupyyn kappalaisen apulainen 1754, kappalainen 1781. † Kruunupyyssä 1.11.1804.

Pso: 1756 Elisabet Sinius († 1792).

Appi: Sotkamon kappalainen Erik Sinius 5219 (yo 1712, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #858; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wasa); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2409. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 30 (XCVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 79 (XCVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 366; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 183 (Wistas på hemorten.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #389; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #858; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 41. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 130; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kruununkylä; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2538.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Munck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7077>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.