Helsingin yliopisto

Tiedot

4.3.1745 Anders Asp 7083. * Mustasaaressa 27.3.1723. Vht: vaasalainen porvari Sigfrid Persson Asp († 1740) ja Karin Persdotter. Vaasan triviaalikoulun oppilas 1.2.1732 – 1744. Ylioppilas Turussa 4.3.1745 [Asp] Andr. Ostrob _ 404. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1745 [1745] Andreas Asp. 1755 Adjunctus Pastoris in Corpo. | 1763 Pædagogus Christinæstadiensis. 1776 Apologista Scholae Triv. Björneburgensis. Obiit 1776. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.7.1755. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 14.7.1755. — Korppoon kirkkoherran apulainen 1755. Kristiinankaupungin pedagogi 1763. Porin triviaalikoulun apologista 1776, virkavapaa 1790. † Porissa 26.10.1796.

Pso: 1:o Maria Sartelius († 1766); 2:o 1767 Alisa Fonselius († 1800).

Appi: Sääksmäen kirkkoherra Johan Fonselius 5160 (yo 1711, † 1741).

Sisarenpoika: Pietarsaaren vt. pedagogi Karl Fredrik Thelin 9545 (yo 1778, † 1792).

Kaima: Karkun kirkkoherra Anders Asp 6927 (yo 1743, † 1793).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #861; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 152 (5.11.1752); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wasa). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 25 (XCVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 79 (XCVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 99, 119 (7.6.1745, antagen i år d:n 4 Martii til Academien. Fadren Botsman i Wasa, död. Ärnar sig til studium Theologicum), 211; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 146, 241, 253, 255, 256, 374, 376, 394, 455; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 183 (Conditionerar i Christina stad.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #257; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #861; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 52, 278; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Porin koulu.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Asp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7083>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.