Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Jonas Spoof 7197. * Lempäälässä 20.10.1726. Vht: Kuljun Kukkolan rusthollari Lempäälässä Jonas Mattsson Spoof († 1772) ja hänen 1. puolisonsa Anna Maria Jung. Turun katedraalikoulun oppilas 22.2.1739 (in cl. syntact., Lempälens.) – 17.6.1746 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1746 [Spooff] Jonas Satac. _ 409. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.6.1746 [1746] die 17. Junii. Jonas Spoof. Lempælæensis | Adjunctus Sacellani in Nærpis 1757. | jam wero Sacellanus in Stor Kyro. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 16.12.1757. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.12.1757. — Närpiön kappalaisen apulainen 1757. Ylistaron kappalainen 1766. † Ylistarossa 28.12.1794.

Pso: 1:o 1766 Margareta Rislachius tämän 2. avioliitossa († 1793); 2:o 1794 Brita Kristina Franselius tämän 2. avioliitossa († 1806).

Pson edell. aviomies: Ylistaron kappalainen Matias Lescelius 6532 (yo 1738, † 1765).

Appi: Alahärmän kappalainen Gabriel Rislachius 5417 (yo 1724, † 1750).

Isän isä: tilanomistaja Lempäälässä Matias Spoof 2712 (yo 1679, † 1737).

Veli: ylioppilas Johan Spoof 7471 (yo 1749, † 1760).

Veli: komissiomaanmittari Erik Spoof 7553 (yo 1750, † 1764).

Veli: rusthollari Lempäälässä, suorituskomissaari Matias Spoof 7981 (yo 1757, † 1818).

Sisarenpoika: Längelmäen kirkkoherra, FM Fredrik Sjöstedt 10442 (yo 1788, † 1837).

Yksityistod. saaja 24.7.1761: Henrik Achtman 8330; 24.7.1761: Henrik Moliis 8331; 24.7.1761: Josef Moliis 8332; 24.7.1761: Johan Burman 8333.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #754; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille (1748, Lämpälä). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 40 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 134; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 191 (Wistas i Lempälä och bör der wara upförder.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 70; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 821 (Spoof Tab. 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #334D, 1095D, 2485G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Ylistaro; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1588.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Spoof. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7197>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.