Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Jonas Gustaf Mennander 7200. * Pirkkalassa 2.3.1729. Vht: Urjalan kirkkoherra Jonas Mennander U1250 († 1762) ja Maria Rothovius. Turun katedraalikoulun oppilas 1.3.1744 (in cl. rect., Urdialens.) – 17.6.1746 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1746 [Mennander] Jonas Satac. _ 409. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.6.1746 [1746 die 17. Junii] Jonas Gust: Mennander. Birckalaënsis. | Adjunctus Parentis Pastoris in Urdiala ordinatus 1754 | jam wero pastor ibidem. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.4.1754. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 10.4.1754. — Urjalan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1754, kirkkoherra 1763. † Urjalassa 25.8.1777.

Pso: 1:o 1763 Maria Elisabet Tolpo († 1767); 2:o 1769 Märta Magdalena Granfelt († 1811).

Appi: Kokemäen kirkkoherra Nils Tolpo 4977 (yo 1707, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #756; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Urdiala); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (6.4.1754). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 38 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 81 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. (6), 292; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 191 (Wistas hoos sin Fader i Urdiala.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 41. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 319; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 164 (Mennander Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1106D, 1124D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Urjala; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7396.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Gustaf Mennander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7200>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.