Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Johan Kristoffer Schaeffer 7211. * Marttilassa 29.12.1723. Vht: kengitysseppä henkirakuunarykmentissä Johan Schefer († 1768) ja Anna Jöransdotter tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 5.2.1736 (in cl. infim., Nybyens.) – 17.6.1746 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1746 Schæfer Joh. Xphor. Austr _ 409. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1752. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 4.1.1753. — Pyhäjärven Ul. kappalaisen apulainen 1752, kappalainen 1759. † Pyhäjärvellä Ul. 22.10.1799.

Pso: 1754 Brita Sofia Schytterus († 1808).

Appi: Pyhäjärven Ul. kappalainen Johan Schytterus 5121 (yo 1709/10, † 1758).

Veli: Someron kirkkoherra, FM Karl Schaeffer 7610 (yo 1751, † 1792).

Poika: Lempäälän kirkkoherra Karl Johan Schaeffer 9513 (yo 1777, † 1840).

Poika: Vihdin pitäjänapulainen Anders Henrik Schaeffer 10944 (yo 1795, † 1807).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (9.7.1746, Austrofinlandiska nation); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Nyby); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (21.12.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 40 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 164; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 198 (Uppehåller sig med Conditionerande hos Cappellan Schytterus i Wichtis S:n; har alla redan erlagt Krönings hielpen i S:t Mortens Sochn.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 40. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 359; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 156 (Schaeffer Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2506D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pyhäjärvi U.l.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Kristoffer Schaeffer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7211>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.