Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1746 Johan Seleen (vuoteen 1746 Romberg) 7213. Kastettu Liedossa 9.1.1729. Vht: Liedon nimismies Anders Romberg († 1755) ja Katarina Tengberg tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 10.11.1737 (cl. in infim., Runberg Lund.) – 17.6.1746 (examen, Johannes Seleen antea Romberg). Ylioppilas Turussa kl. 1746 Seleen Joh. Austr _ 409. Respondentti 20.12.1758 pro exercitio, pr. Jakob Gadolin 6251. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1759. Respondentti 22.12.1759 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.8.1760. Preeses 20.12.1763 pro venia docendi. Respondentti 15.4.1769 (teol.), pr. Jakob Gadolin 6251. — Austraalisen osakunnan kuraattori 1767–69. — Naantalin kirkkoherran apulainen 1759. Turun akatemian Raamatun fysiikan (physica biblica) dosentti 1764, teologian dosentti 1766. Turun katedraalikoulun kollehtori 1768, lehtori 1775. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1773. † Turussa (suom. seurak.) 29.7.1781. Naimaton?

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 346 (2.3.1764), 743 (5.9.1766); HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (9.7.1746, Austrofinlandiska nation); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1752]). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 40 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 143, 146, 149, 236, 311, 313; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 198 (Conditionerar hos Kyrckioherden Elg i Mentzelä Sochn, i Borgå Stift.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 261 (Johan Henric Selén), 265; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1205R, 1206R, 1227R, 3582P, s. 584 #1205; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Seleen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7213>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.