Helsingin yliopisto

Tiedot

18.8.1746 Magnus Lindell 7232. * Korsbergassa 30.5.1725. Vht: kestikievarinpitäjä Korsbergan ja sittemmin Gårdsbyn pitäjässä Måns Lindell ja N.N. Växjön koulun oppilas 13.11.1742. Växjön lukion oppilas 6.1743 – 1746. Ylioppilas Turussa 18.8.1746 [Lindell] Magn. Smol _ 411. Smålandilaisen osakunnan jäsen 7.9.1746 Magnus Lindell natus in Smolandia, territorio Östra, Härad, et Parochia Korssberga 1725 die 30 Maji, civitatem obtinuit academicam die 18 Augusti 1746, albo vero huic nomen dedit die 7 Septembris ejusdem Anni. Respondentti 9.6.1753 pro exercitio, pr. Karl Abraham Clewberg U678. Respondentti 16.7.1754 pro gradu, pr. Karl Abraham Clewberg U678. FM 25.7.1754. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.7.1755. — Lemlandin kirkkoherran apulainen 1755. Armovuodensaarnaaja Tukholman Marian seurakunnassa 1765. † Tukholmassa (Maria Magdalena) 5.5.1766. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 119a; HYK ms., Smål. osak. matr. #550; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Kimitå, hos Comminist. Et åhr warit). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 49 (XCVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 83 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 363, 366; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 31, 33, 181, 182, 184, 255, 256, 374, 375, 455, 457; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 202 (Condit. hos Hr Bar. och Öfwerste Lieut. Stiernstedt, samt Cappell. Ruut i Kimito.); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 80; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 63, 65; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #550. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 112; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #798R, 799R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Lindell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7232>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.