Helsingin yliopisto

Tiedot

10.9.1746 Lars Lefrén 7241. * Levenessa 19.12.1722. Vht: talollinen Levenen pitäjässä Olof Karlsson ja Anna Pehrsdotter. Skaran koulun oppilas. Skaran lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 10.9.1746 Lefrén Laurentius V G _ 412 | LL. OO. et Gr. Prof. 1772 Theol. Prof. 1783. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1746] d. 10 Sept. \ Laurentius O. Lefrén, WestroGothus. | L. L. O. O et Græcæ et dein Theol. Professor Aboënsis. Respondentti 6.2.1751 pro exercitio, pr. Karl Abraham Clewberg U678. Respondentti 27.7.1751 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 30.7.1751. Todistus viranhakua varten pöytäkirjassa 10.10.1755. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1784. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. — Ruotsalaisen osakunnan kuraattori (1753–54, 1763–64). Fil. tiedek. promoottori 1782. — Turun akatemian itämaisten kielten dosentti 1752, ylim. filosofian apulainen 1756, 2. filosofian apulainen 1765, kirjastonhoitaja 1770, kreikan ja heprean kielten professori 1772, kolmas teologian professori 1784, toinen 1789, samalla palkkapitäjänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra 1784–1803. Akatemian rehtori 1779–80, 1784–85 ja 1796–97. Turun tuomiokapitulin jäsen 1784. Omisti Messukylän Hatanpään kartanon. † Messukylässä 15.1.1803.

Pso: 1775 Johanna Sofia Leijonancker († 1804).

Poika: tilanomistaja Messukylässä, tehtailija Lars Gustaf Lefrén 10643 (yo 1791, † 1825).

Poika: eversti Karl Adolf Lefrén, aatel. 1818 af Lefrén 10644 (yo 1791, † 1844).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #266; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 63 (9.1751); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (23.5.1765), (4.12.1770), (8.4.1772), (5.1.1784), (18.3.1784); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1964. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 48 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 33, 34, 123, 181, 182, 184, 255, 256, 374, 376, 414, 418, 435, 452, 455, 457, 458, 462; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 10 passim, 76, 78, 147, 149, 235, 312, 314, 393, 394, 433, 433, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 201 (Informator hos Apothecaren Synnerberg i Åbo.); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 62. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 112; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 252; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 516 (Lefrén Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #791R, 1208G, 2203–2252P, 2439R, 3034D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Naantali; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 127; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 808.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Lefrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7241>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.