Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1746 Georg Forsman 7253. * Kannuksessa 11.7.1726. Vht: Kannuksen kappalainen Karl Forsman U652 († 1750) ja Kristina von Streitbach. Vaasan triviaalikoulun oppilas 21.2.1744 – 1746. Ylioppilas Turussa sl. 1746 [Forsman] Georg. Ostrob _ 412. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.11.1746 [1746] Georgius Forsman. 1752. ‹Teksti Sacellanus Lochtoënsis. on yliviivattu.› 1753. præside D:n Prof. Mennander de necessitate revelationis disputavit. et paulo post sub. Dn. Prof. Clevberg de Balteo sacerdotum Hebræorum. 1754. lauream obtinuit Philosophicam. | Sacellanus in Ylikannus Ecclesiæ Lochtoensis 1752; Pastor in Laihela 1782; Præpositus Honorarius 1782. Obiit 1789. Todistus ordinaation hakemista varten 14.8.1752 (kirjattu pöytäkirjaan 20.8.1752). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.8.1752. Respondentti 12.5.1753 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 23.6.1753 pro gradu, pr. Karl Abraham Clewberg U678. FM 25.7.1754. — Kannuksen kappalainen 1752. Laihian kirkkoherra 1782. Rovasti 1788. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Kokkolassa 1784. † Laihialla 22.1.1789.

Pso: 1756 Helena Maria Wacklin († 1804).

Appi: Laihian kirkkoherra Samuel Wacklin 5575 (yo 1727, † 1780).

Poika: Vähänkyrön kirkkoherra Johan Forsman 9384 (yo 1776, † 1818).

Poika: Vähänkyrön kirkkoherra, FM Zachris Forsman 9907 (yo 1782, † 1839).

Vävy: Laihian kappalainen Nils Lagus 10060 (yo 1783, † 1816).

Vävy: Ilmajoen kappalainen Johan Gabriel Topelius 10062 (yo 1783, † 1808).

Vävy: tilanomistaja Kauhajoella Johan Wegelius 11457 (yo 1801, † 1834).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #882; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (14.8.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 45 (XCVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 128; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 184 (Wistas här i Åbo.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #629; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #882; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 77, 141; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 444 (Forsman Taulu 4); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 337 (Yrjö-Koskinen Tab. 1); Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 108 (Forsman Taulu 9); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #800R, 2450R, 2453G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Laihia; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8076.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Forsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7253>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.