Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1747 Matias Solenius 7324. * noin 1723. Kotipaikaksi mainitaan koulumatrikkelissa Uusikaupunki (1740), mutta osakuntamatrikkelissa Orivesi (1747). Turun katedraalikoulun oppilas 7.2.1740 (in cl. infim., Matth. Solenius Neapolit.) – 12.6.1747 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1747 [Solenius] Matth. Satac _ 415. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1747 [1747 die 20. Junii] Matthias Solenius. Oriwesiensis. | Adjunctus Archidiaconi Wiburgensis. | dein vero Sacellanus in Ruskiala. Todistus ordinaation hakemista varten Venäjän puolelta saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 12.8.1749. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 24.8.1750. — Viipurin arkkidiakonin apulainen (1750). Ruskealan kappalainen 1750–68. † noin 1768.

Pso: N.N. Oxenius.

Appi: Ruskealan kirkkoherra Jonas Oxenius 5705 (yo 1729, † 1757).

Sukulainen(?): apulaispappi Matias Solenius 9701 (yo 1779, † 1787).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #768. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 50 (XCVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 83 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 246; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 89. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 244; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #336.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Solenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7324>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.