Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1747 Samuel Johan Aspegren 7332. * Tukholmassa 30.4.1725. Vht: henkirykmentin majuri Nils Johan Aspegren († 1726) ja Hedvig Sofia Ehrenstedt. Linköpingin koulun oppilas 5.11.1736. Linköpingin lukion oppilas 1743 – 4.1747. Ylioppilas Turussa 22.6.1747. Smålandilaisen osakunnan jäsen 1.7.1747 Samuel Johannes Aspegren natus Stockholmiae d. 30 Aprilis Anno 1725, civitatem adeptus est academicam d. 22 Junii 1747, in hunc vero album relatus d. 1 Julii ejusdem anni. — Tullipäällysmies Turussa 1753, Viaporissa 1760. Helsingin meritullin kontrollööri 1770–78.

Pso: (jo 1771) Juliana Brecklund.

/ Eräs toinen Samuel Abrahami Aspgreen Helsingin triviaalikouluun 17.2.1731 (ex paroecia Espo et pago Manckas), hän nähtävästi sama henkilö kuin katselmuskirjuri Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä 1741 Samuel Aspegren, † 1748. /

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #560; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #174a; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Halico, conditionerar hos Lieut. Carplan, warit öfwer et halft åhr i Församl.). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 418; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #560. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1870G.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Johan Aspegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7332>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.