Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1747 Israel Altan 7335. * 8.6.1731. Vht: Lohtajan kirkkoherra Johan Altan 5181 (yo 1712, † 1755) ja Magdalena Kristina Wendelius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 8.2.1744 (Johannes‹!› Altanus). Ylioppilas Turussa sl. 1747 [Alftan] Israel O.bot _ 416. Pohjalaisen osakunnan jäsen 17.8.1747 [1747] Israël Altan. 1753. sub præsidio Insp. Nationis Dn. Prof. Mennander qvæstionem enodavit: An recentioribus vel antiqvioribus palma eruditionis sit tribuenda? Et anno seqventi edito graduali specimine, de usu scientiæ Naturalis in Oeconomia, lauream reportavit. | Nullo adscito vitæ genere, privatus vivit. | Obiit 17‹–›. Respondentti 20.6.1753 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 15.7.1754 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.7.1754. — Pohjalaisen osakunnan kuraattorina v. 1761. — Asui ilman tointa Kristiinankaupungissa 1760-luvulta. Tekeytyi 1780-luvulla kymmenen vuoden ajan mykäksi epäonnistuneen kosinnan jälkeen. † Kristiinankaupungissa 6.1.1803. Naimaton.

Vertaa: Israel Holmudd U1297.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 6b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #899. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 52 (XCIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 84 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 184, 256; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 185 (Wistas här i Åbo.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #619; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #899. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 43 (nootti ***); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 43 (Alftan Taulu 54); Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 88 (Alftan Tab. 111); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #806G, 1201R, 1875G, 2400opp., 2401G, 2450G, 2453R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9238.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Israel Altan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7335>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.