Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1748 Fredrik Elg 7398. * Turussa noin 1729. Vht: turkulainen tullikirjuri Paul Elg († ~1742) ja luult. Maria Kristina Kiempe. Tukholman triviaalikoulun oppilas 18.4.1743 Friedricus Elg på 14:de åhret. Hafft privat information uti Åbo ... Faderen warit Besökare wid Tullen i Åbo är nyl: död, under thess flyckt, här i Staden. Moderen uti ett slätt och fattigh tilstånd. Kommer till Cl: II. Turun katedraalikoulun oppilas 27.9.1743 (in cl. syntact., Aboens.) – 13.6.1748 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1748 [Elgh] Fridr. Ab _ 420. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1748 [1748 die 20. Junii] Friedericus Elg Huittensis ‹Nimi on alleviivattu.› | Factus est Aboënsis.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #778a; SSA Stockholm stads trivialskola D 2:3, Elevförteckningar 1731–1820. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 54 (XCIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 84 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 88 (5.7.1748), 90 (5.7.1748, Novitien Elg ... är barnfödd här i staden ... under sin scholegång såsom Aboënsis ... bör äfwen nu och sedan han här antagen till academiska societeten hålla sig til Aboënsiska nation); J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 209 ([Wistas i] Lemo.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Elg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7398>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.