Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1748 Isak Johan Appelroth 7434. * Hollolassa noin 1725. Vht: kersantti Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä Olof Appelroth († 1730) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas 27.9.1736 – 1739. Porvoon lukion oppilas 18.6.1742 – 8.10.1748. Ylioppilas Turussa sl. 1748 Apelroth Isaac. Ol. Tavast _ 422. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 5.11.1752. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.1.1753. — Lammin kappalaisen apulainen 1753. Hollolan pitäjänapulainen s.v., sai mielisairauden takia viransijaisen 1771. † 11.7.1791.

Pso: 1756 Eva Katarina Lind.

Appi: Lammin kappalainen Tomas Lind 5673 (yo 1729, † 1784).

Veli: tilanomistaja Koskella Hl. Salomon Appelroth 6464 (yo 1738, † 1747).

Poika: Lammin kirkkoherra Otto Magnus Appelroth 10068 (yo 1783, † 1828).

Vävy: Kosken Hl. kappalainen Jakob Molin 10122 (yo 1784, † 1827).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (19.10.1752). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 59 (C); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 85 (C); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 148; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 211 (närwarande.); R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 34; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #312. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 221; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 156; P. Öhberg, Släkten Appelroth och gårdarna Pätilä och Toijala i Koski Hl. Uppsatser XI (1994) s. 8.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Johan Appelroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7434>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.