Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1749 Isak Immenius 7475. * Vahdolla 14.12.1731. Vht: Vahdon pitäjänapulainen Jakob Immenius 5246 (yo 1713, † 1746) ja Maria Mattsdotter Hollo. Turun katedraalikoulun oppilas 26.1.1742 (in cl. etymol., Maskouens.) – 17.6.1749 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1749 [Immenius] Isaac. Bor _ 424. Boreaalisen osakunnan jäsen 30.6.1749 [1749 d:n 30. Junii] Isaacus Immenius. | Adjunctus Sacellani ordinatus in Äkerö 1757. | Sacellanus ibidem 1761. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 27.9.1757. — Eckerön kappalaisen apulainen 1757, kappalainen 1761. † Eckerössä 3.2.1767.

Pso: 1761 Elisabet Lindquist († 1769).

Appi: Eckerön kappalainen Daniel Lindqvist 5485 (yo 1725, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; HYK ms., Bor. osak. matr. #509; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4.8.1757); KA Immeniuksen päiväkirja [s. 173]. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 75 (Turun koulun oppilasluettelo 31.1.1749); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 62 (C); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 85 (C); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 99–100; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 203 (Sacellans Son.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 3; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Immenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7475>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.