Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1749 Karl Zederman 7487. Kastettu Kristiinankaupungissa 21.10.1731. Vht: kristiinankaupunkilainen kauppias Karl Zederman († 1760) ja Margareta Carlander. Vaasan triviaalikoulun oppilas 7.2.1744 (Carolus Cederman). Ylioppilas Turussa sl. 1749. Pohjalaisen osakunnan jäsen 5.9.1749 [1749] Carolus Zederman. 1754. Adjunctus Sacellani in Malax. | 17‹–› Obiit certo munere destitutus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.4.1754. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 10.4.1754. — Sulvan kappalaisen apulainen 1754. † Sulvassa 16.12.1772.

Pso: 1754 Susanna Helena Calamnius († 1790).

Lanko: Teerijärven kappalainen Matias Kiöping 7139 (yo 1745, † 1794).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #923. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 94 (Vaasan koulun oppilasluettelo 7.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 74 (CI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 87 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 292; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 186 (Conditionerar i Wörö.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #617; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #923; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 41. — E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Sulva; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7924.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Zederman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7487>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.