Helsingin yliopisto

Tiedot

7.9.1749 Johan Alexander Brandt 7502. * 15.10.1736. Vht (tai kasvatusvht?): kapteeni Kyminkartanon läänin jalkaväkipataljoonassa Georg Johan Brandt ja N.N. Ylioppilas Turussa 7.9.1749 [Brandt] Joh. Alex. Sveog _ 426. Ruotsalaisen osakunnan jäsen 1749 d. 7 Sept. \ Johannes Alexander Brandt, SvioGothus. | Juris Doctor, Syndicus Acad. Upsal. postea Judex Territorialis in Uplandia. Todistus 18.7.1750 (kirjattu pöytäkirjaan 28.8.1750, är in emot 14 år gammal, ... hafwandes ännu ei utwaldt något wist studiorum genus). Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten pöytäkirjassa 17.4.1753. Ylioppilas Uppsalassa 8.6.1753 Johannes Alex. Brandt OstroBotniensis (* 1736) ‹civis antea Academiæ Aboensis.›. Respondentti Uppsalassa 5.10.1754, pr. Skytten kaunopuh. ja polit. prof. Joh. Ihre. Respondentti Uppsalassa 11.10.1758 pro licentia, pr. käytänn. lainopin prof. Joh. Er. Fick. MOL 1758. Turun hovioikeuden auskultantti 11.7.1759. Todistus registratuurassa 6.10.1761. Todistus registratuurassa [1762] (pöytäkirjassa 17.12.1762). MOT Uppsalassa 6.6.1763. Preeses Turussa 16.2.1771. Todistus Uppsalan yliopiston lainopin apulaisen viran hakemista varten registratuurassa 22.8.1771 d. 9.‹!› September 1749. såsom Student wid Kongl. Academien härstädes blifwit inskrifwen. Preeses Uppsalassa 10.10.1772. — Uusmaalaisen osakunnan kuraattori 1767. — Turun akatemian lainopin dosentti 1760. Turun hovioikeuden varanotaari 1762. Varatuomari 1767. Uppsalan yliopiston notaari 1771, asiamies 1772. Bälingen, Vaksalan, Rasbon, Ulleråkerin, Hagundan ja Lagundan kihlakuntien tuomiokunnan tuomari Uplannissa 1773. † Uppsala-Näsissä 1.12.1789.

Pso: Anna Christina Gustafsson.

Poika: FM Johan Conrad Brandt U1355.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #305; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 814 (25.9.1759, Til Hans Excellence Cantzlern recommendation för Juris Licentiaten Brandt at få venia docendi in jure); HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 100, 213; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 193' (28.4.1768, Stemning uti et skuld fordringsmål), 631' (7.12.1770); HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 36; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #70. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 68 (CI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 86 (CI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 336, 337; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 191; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 282, 299; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 201 ([Föräldrar] Capitain wid Kymmene gårdz Reg.; Wistas wid Academien.); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 21. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 80, 179, 271; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #96; K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929. Förteckning. Uppsala universitets årsskrift 1929. Band I. Juridik 1. s. 4; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #642P, 1938G.

Doria gratulantti
Doria praeses

Päivitetty 30.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Alexander Brandt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7502>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.