Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1750 Johan Rungius 7550. * Loimaalla 29.9.1730. Vht: Loimaan kappalainen Johan Rungius U1249 († 1743) ja Elisabet Elg. Turun katedraalikoulun oppilas 22.10.1744 (in cl. syntact., Loimjokiens.) – 14.6.1750 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1750 [Rungius] Johann. Satac _ 429. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1750 [1750] d. 20 Junii Johannes Rungius Loimijokiensis | Studium Geometriam arripuit et deinceps constitutus Geometra 1759. | Diplomate Regio. Todistus maanmittausopinnoista pöytäkirjassa 14.6.1757. Maanmittaritutkinto 1755(7?). — Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1759. † hukkui Kangasalla 16.3.1791.

Pso: 1765 Ulrika Elisabet Cedersparre.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #793; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (15.6.1757). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 75 (Turun koulun oppilasluettelo 31.1.1749); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 72 (CI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 86 (CI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 82; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 193 (Uppehåller sig i Loimjoki S:n och bör der finnas uptecknad.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 225 #2765; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #111.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rungius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7550>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.