Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1751 Samuel Bohm 7628. * Oulussa 20.5.1733. Vht: Oulun lukkari Anders Pettersson Bohm ja Maria Granroth. Oulun triviaalikoulun oppilas (1749). Ylioppilas Turussa sl. 1751 [Bohm] Samuel Ostrob _ 433. Pohjalaisen osakunnan jäsen 25.11.1751 [1751] Samuel Bohm. | 1758. Adjunctus Pastoris in Sijkajoki. | 1763 Sacellanus in Sotkamo. | Pastor in Sijkajoki. Præpositus Honorarius 1790; obiit 1800. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 25.4.1758. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.5.1758. — Siikajoen kirkkoherran apulainen 1758. Sotkamon kappalainen 1763. Siikajoen kirkkoherra 1785. Rovasti 1790. † Siikajoella 20.11.1800.

Pso: 1:o 1763 Susanna Backman tämän 2. avioliitossa († 1766); 2:o 1768 Katarina Elisabet Frosterus (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Daniel Cajanus 7036 (yo 1744, † 1758).

Appi: Sotkamon kirkkoherra Lars Henrik Backman 5452 (yo 1724, † 1755).

Appi: Sotkamon kirkkoherra, FM ja TT Johan Frosterus 6333 (yo 1736, † 1809).

Veli: Oulun kappalainen Petter Bohm 6617 (yo 1739, † 1775).

Poika: Pirkkalan kirkkoherra, FM Samuel Bohm 10380 (yo 1787, † 1831).

Poika: toimitussihteeri, kanslianeuvos, FM Gustaf Fredrik Bohm 11051 (yo 1796, † 1846).

Vävy: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Isak Schroderus 9087 (yo 1772, † 1809).

Vävy: Pyhäjoen kirkkoherra Abraham Fellman 9177 (yo 1773, † 1830).

Vävy: Hyrynsalmen kirkkoherra Johan Wegelius 10394 (yo 1788, † 1845).

Vävy: senaattori, varapresidentti Henrik Ervast 10541 (yo 1790, † 1838).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #946; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (1.5.1758). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 100 (Oulun koulun oppilasluettelo 1748/49); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 79 (CIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 184; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 157; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 187 (Wistas här i Åbo.); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #946; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 44. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 174, 227; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3197D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Siikajoki; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5662.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Bohm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7628>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.