Helsingin yliopisto

Tiedot

1751/52 Johan Widell 7648. * Karjalohjalla 18.4.1734. Vht: rusthollari Karjalohjan Puujärven kylässä Johan Abrahamsson († 1784) ja Anna Nilsdotter. Ylioppilas Turussa 1751/52 Widell Joh. Nyl _ 434. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 11.5.1759. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 23.5.1759. — Karjalohjan pitäjänapulainen 1759. Sammatin kappalainen 1771, Kiskon 1785. † Kiskossa 23.3.1789.

Pso: 1767 Eva Katarina Hartman († 1812).

Appi: Karjalohjan kirkkoherra, FM Gabriel Hartman 6027 (yo 1733, † 1763).

Poika: Gabriel Johan Widell 10103 (yo 1784).

Pojanpoika: komissiomaanmittari Edvard Albert Widell 16795 (yo 1850, † 1897).

Vävy: Karjalohjan pitäjänapulainen Adolf Fredrik Danbom 10278 (yo 1786, † 1799).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 211a; KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjalohjan käräjät 27.–28.1.1674 f. 25 (Larss Fredrichssons Hustru i Pujerfwi Hustru Karin Caspersdotter förekom medh tårar tillkänna gifwandes huru såssom hon först bleef gift medh Qwartermästaren Sahl: Abraham Raase [Vertaa (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–11.10.1693 s. 476 Ryttaren Lars Andersson ... des Swärfader Abram Roos, Lars Fredrichsons hustrus förra Man], som uthi Rijksens Tiänst widh Elbingen ähr dödh blifwen, sedermehra har hon trätt i annat giffte medh denne sin Man Larss Fredrichsson, hwilken den fahrliga Siuukdomen Fallane Siukan för några Åhr sedan anträffat hafwer, så at hon af honom slätt ingen hiälp på Hemmanet hafwer, derjempte beklagadhe hon sig at det Hemmanet hon nu rustar före i Pujerfwi by ähr af ganska ringa ägor och rändta, hwilket alt henne uthi så stoor Fattigdoom Sänkt hafwer, så at hon nu mehra icke weet sig någon uthwägh), 26. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 84 (CIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 88 (CIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 260; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 196 ([Wistas] I Karis Lojo.); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #567; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 44. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 396, 400, 401; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kisko.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Widell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7648>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.