Helsingin yliopisto

Tiedot

15.8.1754 Isak Lagus 7818. * Jalasjärvellä 5.7.1737. Vht: Jalasjärven kappalainen Gabriel Lagus U1251 († 1759) ja Katarina Palander. Vaasan triviaalikoulun oppilas 20.2.1747. Ylioppilas Turussa 15.8.1754 [Lagus] Isaac Ostrob _ 443. Pohjalaisen osakunnan jäsen 17.8.1754 [1754] Isaacus Lagus. | 1757. Adjunctus Parentis sacellani in Jalasjerfvi. | 1763. Sacellanus in Lappajerfvi Pedersörens. | Vice Pastor 1787. | Obiit 1804. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 27.9.1757. — Jalasjärven kappalaisen (isänsä) apulainen 1757. Armovuodensaarnaaja Lappajärvellä 1758, kappalainen siellä 1763. Varapastori 1787. † Lappajärvellä 23.11.1804.

Pso: 1763 Brita Helena Wilkman († 1808).

Appi: Lappajärven kappalainen Tomas Wilkman 5481 (yo 1725, † 1758).

Poika: hovisaarnaaja Johan Lagus U875 († 1802).

Poika: Tukholman kirkkoherra, TT Isak Lagus 10408 (yo 1788, † 1811).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #968; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (12.8.1757); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1893. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 95 (Vaasan koulun oppilasluettelo 7.12.1748: är qvick, men har fel på ögonen af den så kallade starrn); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 99 (CVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91 (CVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 99–100; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #699; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #968; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 103; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 764 (Lagus Taulu 33); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 354 (Lagus Taulu 47); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lappajärvi; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4089.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7818>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.