Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Mårten Sodialenius Martinus Georgii, Rimitoensis 784. Vht: talollinen Rymättylän Sodjalassa Jöran Tomasson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Sodialenius Mart. Georgii _ 40. — Armovuodensaarnaaja saarna-apulaisena Rymättylässä 1659. Määrätty 1661 pitämään koesaarna ennen vihkimistä Rymättylän kirkkoherran apulaiseksi. Nauvon kappalainen 1672. † Nauvossa 1676.

Pso: (jo 1659) Elisabet Henriksdotter Kolckenius tämän 1. avioliitossa.

Veli: Rymättylän kirkkoherra Johan Sodialenius 60 (yo 1640, † 1680).

Lanko: sotilaspappi Petter Kolckenius 1497 (yo 1661, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; KA mf. ES 1844 (kk 7) Rymättylän käräjät 22.–23.5.1668 f. 35v (Coadiutoren i Rymmettö Sochn Wellerde D:ns Marthinus); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän käräjät 27.–28.1.1674 f. 44v (nu warande Cappellanen i Nago Sochn, Wällärde H:r Mårthen hade för honom sagdt), Rymättylän käräjät 25.–26.6.1661 f. 63 (Wällärde Do:nus Martinus i Maskulais); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 29.3.1686 s. 30 (Förekom Ny Borgaren Bertel Matsson, och nu så wähl som tilförende inladhe Matthias Mårthenssons Sodialins kiöpe breef af d: 21 Janu: nästledne, hwar medh han förmedelst sin Hustrus godha Ja och Samtycke updrager och godhwilleligen försällier sin gård Purola b:d wedh Store gatan belägen, till bem: Bertel Matsson, Emoot 260 D: K:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 570 (16.11.1653, mainitaan eräs Martinus Georgii, tämä?); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 347 (9.1659, får veniam concionandi), 486 (24.1.1661, D. Martinus Georgij Remittoensis). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 103, 157 (Rymättylän kappalaisten sarjassa mainitaan "Martinus Gregorii Sodialenius, död omkring 1659").

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Sodialenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=784>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.