Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1755 Johan Mannelin, myöhemmin Mandelin 7854. Kastettu Raumalla 6.6.1737. Vht: raumalainen porvari Johan Jakobsson Mannelin († 1774) ja Lisa Pacchalenius. Ylioppilas Turussa kl. 1755 Mannelin Joh. Bor _ 445. Boreaalisen osakunnan jäsen 21.3.1755 1755. d: 21. Martii Johannes Mannelin. natus die VI Junij 1737. | Factis in Academia hacce idoneis Geodesiæ fundamentis et dein apud nos egregia huic arti impensa opera Muscoviam petiit ubi munus obtinuit Geodetæ cum Stipendio Cæsareo. Todistus maanmittausopinnoista registratuurassa 18.5.1758. Maanmittaritutkinto 1764. — Ylim. maanmittaustarkastaja Saarenmaan revisiokomissiossa 1766.

Veljenpoika: Pietarin kirkkoherra Karl Gustaf Mandelin 10256 (yo 1786, † 1836).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Bor. osak. matr. #530; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 661; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 148 (5.3.1762, Stemning å Studenten Johan Mannelin); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 100 (CVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91 (CVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 159. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 221 #2715; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #189; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia III [1721–1809] (1935) s. 313.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Mandelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7854>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.