Helsingin yliopisto

Tiedot

21.7.1756 Aron Molander 7930. * Sulkavalla 15.11.1734. Vht: Tohmajärven kirkkoherra Aaron Molander 5015 (yo 1708, † 1755) ja Kristina Molleen. Porvoon lukion oppilas 22.2.1750. Ylioppilas Turussa 21.7.1756. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1756. d. 21. Jul. Aron. Molander. ex decreto senatus acad. receptus. — Sotilaspappi. Novasolkan kirkkoherra Inkerissä 1764, Toksovan 1787. † Toksovassa 21.1.1791.

Pso: Helena Haberman († 1810).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #747; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 883 (14.5.1760, Stemning uti et skuldfordrings mål), 886 (2.6.1760, Stemning). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 113 (CVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 11; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #371; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 107. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 892 (Molander Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1925G; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #559.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aron Molander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7930>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.