Helsingin yliopisto

Tiedot

7.3.1757 Matias Calonius 7958. * Saarijärvellä 27.12.1737. Vht: Saarijärven kirkkoherra Matias Calonius 5937 (yo 1732, † 1777) ja Elisabet Silander. Porvoon lukion oppilas 20.2.1750 – 28.2.1757 (testim.). Ylioppilas Turussa 7.3.1757 [Calonius] Matth. Vib _ 453. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1757. d. 7. Mart. Matthias Calonius. | n. 27. Dec. 1737 / 7. Januar. 1738. | a. 1764. d. 6. Nov. Docens Oecon. in Acad. Ab. 1771. d. 5 Junii Acad. Secret. ibd. 1778. d. 27. Junii Juris Professor ibd. A die 1. Maji 1793 ad d. 19. Maji 1800. Membrum Supremi Regii Tribunali Revisum Holmiæ, Eques Ordinis Regii de stella polari d. 28. April 1795. Respondentti 20.3.1762, pr. Henrik Hyllén 6489. Preeses 20.6.1764 pro venia docendi. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1759–79, inspehtori 1779–1814. — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1763, talousopin dosentti 1764, akatemian vt. sihteeri 1769, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1771, lainopin professori 1778–1817. Akatemian rehtori 1781–82, 1800–01 ja 1807–08. Korkeimman oikeuden jäsen Tukholmassa 1793–1800. Hallituskonseljin prokuraattori 1809, ero 1816. Valtioneuvos 1812. Todellinen valtioneuvos 1816. † Turussa (ruots. seurak.) 13.9.1817. ‡ Kaarinaan. Naimaton.

Kasvattipoika: Degerbyn tullinhoitaja Johan Henrik Calonius 11834 (yo 1804, † 1852).

Oppilas: Matias Roos 8619.

Vertaa: Kaarinan kirkkoherra Kristian Grönlund 10936 (yo 1795, † 1835).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #749; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 911–919 (18.6.1760, examen med dem, som giordt ansökning om Stipendio SegerCrantziano); HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 15 (27.2.1761, rörande förledit års Stipendium SegerCrantzianum), 309 (6.12.1763), 328 (12.1763), 657 (24.2.1766); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (5.6.1771), (27.6.1778); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1757; HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827; KB Biographica vol. Ic 1 (KA mf. FR 465). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 110 (CVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 92 (CVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 310, 324, 327–328, 372, 375, 425; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #370; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 107. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 276–285; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 276 (Calonius Taulu 2); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 2, 6, 7, 45, 51; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 179; J. Ramsay, Matthias Calonius 1737–1817. SSV 1 (1917) s. 19–22; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #858 (27.7.1799); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #753–770P, 1757R, 1995D; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 96.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Calonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7958>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.