Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1757 Lars Samuel Keckman 8019. * noin 1740. Vht: Pudasjärven kirkkoherra Samuel Keckman 4944 (yo 1706, † 1761) ja hänen 3. puolisonsa Maria Lithovius. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1757 [Keckman] Laurent _ 457. Pohjalaisen osakunnan jäsen 4.11.1757 [1757] Laurentius Sam. Keckman. | 1766 in junio præstitit examen Sacerdotale heic Aboæ, sed Holmiæ, seqventi merise insignia sacerdotalia suscepit ab Episcopo, qvi Comitiis interfuit. | 1771 Adj. Minist. in Limingo (in Kembele). Obiit. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 3.6.1766. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 11.7.1766. — Pudasjärven kappalaisen apulainen 1766. Limingan pitäjänapulainen Kempeleessä 1771. † 12.2.1794.

Pso: 1767 Barbro Maria Stenius († 1809).

Appi: Pudasjärven kappalainen Jeremias Stenius 5740 (yo 1730, † 1777).

Poika: Olhavan lasitehtaan saarnaaja, FM Karl Abraham Keckman 10090 (yo 1784, † 1803).

Tyttärenpoika: Naantalin kirkkoherra Karl Heickell 13068 (yo 1817, † 1876).

Vävy: Paltamon kirkkoherra, TT Karl Fredrik Aejmelaeus 9657 (yo 1779, † 1831).

Vävy: Temmeksen kappalainen, FM Matias Törnudd 10846 (yo 1794, † 1823).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1005; HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 166. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 118 (CIX); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1005; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 192; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 700 (Keckman Taulu 8); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kempele; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #561.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Samuel Keckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8019>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.