Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1761 Benjamin Hornborg 8313. * Tyrväällä 21.2.1744. Vht: Tyrvään kirkkoherra Johan Hornborg 4396 (yo 1699, † 1754) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Ross. Ylioppilas Turussa kl. 1761 Hornborg Benj. Joh:is Sat _ 476. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 13.6.1761 [1761] Die 13 [Junii] Benjamin Hornborg Tyrwiensis. Natus 1744 | Notarius curialis Aboënsis. | Consul Tavastburgensis. Ylioppilas Uppsalassa 18.10.1763 Benjamin Hornborg Ostrobothn. (* 1744) Antea Civis Academ. Aboënsis. Respondentti 18.12.1766, pr. Johan Arelin 7728. Turun hovioikeuden auskultantti 13.12.1779. — Turun maistraatinnotaari. Hämeenlinnan pormestari 1789. Asessori 1792. Valtiopäivämies 1792. † Hämeenlinnassa 3.7.1800. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #897; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #230. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 139 (CXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 96 (CXII); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 103. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 613 (Hornborg Taulu 2); H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 70; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #191R, 277G; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 181.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Benjamin Hornborg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8313>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.