Helsingin yliopisto

Tiedot

25.6.1761 Gabriel Hällsten 8320. * Messukylässä noin 1745. Vht: Messukylän kappalainen Gabriel Hällsten 5772 (yo 1730, † 1790) ja hänen 2. puolisonsa Sara Margareta Lilius. Turun katedraalikoulun oppilas 24.5.1755 (in cl. etymol., Haellstéen Messubyens. 12 ann.) – 20.6.1761 (examen, Hellstén Satac.). Ylioppilas Turussa 25.6.1761 [Hællsten] Gabr. Gabr:is Satac. _ 477. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 26.6.1761 [1761 Die 26 Junii] Gabriel Haelsten Messubyensis. Natus 1745 | Geometriæ suam obtulit witam. Matkapassi muutamaksi viikoksi sukulaisten tapaamista varten Karjalaan suuntautuvaa matkaa varten registratuurassa 11.3.1769. Todistus maanmittausopinnoista registratuurassa 28.2.1771. Maanmittaritutkinto 1772. — Vt. maanmittari Vaasan läänissä 1775. Ylim. komissiomaanmittari Savon ja Karjalan läänissä 1776, vakinainen 1792, 1. maanmittari 1802, erotettu 1806. † Kuopiossa 10.1.1814.

Pso: 1797 Maria Lundgren.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #899; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 336', 578''. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 139 (CXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 96 (CXII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 234 #2879; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #223.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hällsten. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8320>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.