Helsingin yliopisto

Tiedot

11.7.1761 FK Johan Henrik Lidén 8326. * Slakassa 7.1.1741. Vht: Linköpingin lukion teologian lehtori, FM ja TT Martin Lidén (yo Uppsalassa 27.5.1719, † 1769) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Rydelius tämän 2. avioliitossa. Linköpingin lukion oppilas – 4.2.1758. Ylioppilas Uppsalassa 24.2.1758 Johan Henric Lidén Ostrog. (* 1741). Respondentti Uppsalassa 2.10.1760 pro exercitio, pr. kaunopuh. prof. Petr. Ekerman. FK Uppsalassa 1761. Ylioppilas Turussa 11.7.1761 Liden Joh. Henr. Martini Candid. Philos. Ups. Ostrog. _ 477. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1761] d. 11 Julii \ Johannes Henricus Lidéen, OstroGothus, antea Civis Acad. Upsal. et Phil. Candidatus, Patre Theologiæ Lectore Lincopiensi Dn. Doct. Martino Lidén; Successu temporis Philosophici Magister, Docens, Adjunctus et Professor Factus, gravissimo morbo per plures annos Lecto fuit adfixus. Todistus Uppsalaan paluuta varten registratuurassa 20.6.1763. Respondentti Uppsalassa 26.5.1764 pro gradu, pr. runousopin prof. Carl Aurivillius. FM Uppsalassa 18.6.1764. Matka Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, Englantiin ja Ranskaan 1768–70. Ylioppilas Göttingenissä 4.8.1768 Joh. Henr. Lidén, O. Gothia Suecus, theol., ex ac. Upsal. — Kuninkaallisen kirjaston ylim. amanuenssi 1764. Uppsalan yliopiston oppihistorian dosentti 1765, samalla kirjaston amanuenssi siellä s.v. Lundin yliopiston historian apulainen 1770, ero professorin arvonimellä 1776. Tunnettu oppinut ja kirjojen ystävä. Vuoteenoma vaikean kihdin kiusaamana parikymmentä vuotta. † Norrköpingissä 23.4.1793. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #349; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 260; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 82' (7.10.1791, Till H: Professoren Johan Henric Lidén i Norrköping), 184 (6.7.1790, Till Herr Professoren Johan Henr. Lidén i Norrköping); HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #184; Kaisa Kyläkosken tiedonanto 11.3.2011 (Johan Henrik Lidénin elämäkerta on julkaistu lehdessä Fahlu weckoblad 22.9.1798, jossa Suomen ajasta kirjoitetaan Studerande wid Upsala Academie, der han uphöll sig til år 1761, då han, efter undergången Candidat-Examen i Philosophiska Faculteten, reste öfver til Åbo, och antog Condition i Finland hos Capitain Jägerhorn på Jockis. Uppehöll sig et år vid Åbo Academie, samt gjorde en Resa genom Finland til Ryska Gränsen om Sommaren 1763. Återkom til Upsala om hösten samma år). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 140 (CXII); K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 233 #3031; Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 56; Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734–1837 (hrsg. v. G. von Selle, 1937) #7997. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 45, 153, 308; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 33; A. Gräsbeck, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762–1808. SSV 35 (1951–54) #52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1722D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Henrik Lidén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8326>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.